HƯỚNG DẪN HIỆU ỨNG MẮT LAZER TRONG PHIM ETERNALS

 TẢI VỀ TÀI NGUYÊN LIÊN QUAN:
- File dự án: http://www.fshare.vn/file/O1RIYZV3IZ7R
- Plugin Opticle Flare: https://www.fshare.vn/file/XQKCO8RTNJE2
- Plugin Saber: https://www.videocopilot.net/dl/zu2TeXAuyz/
- Plugin Vc Color Vibrance: https://www.videocopilot.net/dl/DuTr7MpRet7/
- Plugin Fx Console: https://www.videocopilot.net/dl/saxT2sTajE/
- Plugin Mocha Pro 2022: http://www.fshare.vn/file/IFAU9CRHVOJC
- Plugin Heat Distortion: http://www.fshare.vn/file/IFAV9CQDCB95