Tạo vòng chập khẩu độ aperture 2d và 3d nhanh nhất trong AE. Ứng dụng shape và element 3d trong bài này để chúng ta tọa ra các vòng chập như trong máy ảnh.

 Tạo vòng chập khẩu độ aperture 2d và 3d nhanh nhất trong AE
 Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây