HƯỚNG DẪN C4D CƠ BẢN BÀI 9 TÌM HIỂU DEFORMER CLIP 1