Khi quay phim, MV or Viral có những vật bất khả kháng chúng ta phải xóa đi khi làm hậu kì. Hôm nay mình xin chia sẻ 1 bài hướng dẫn dạng này ứng dụng thực tế.