DẠY KỸ XẢO ŨI TRỌC CHÂN MÀY SỬ DỤNG PLUGIN LOCKDOWN, PARTICULAR, MOCHA AE

DẠY KỸ XẢO ŨI TRỌC CHÂN MÀY SỬ DỤNG PLUGIN LOCKDOWN, PARTICULAR, MOCHA AE

Các bạn cần cài đặt trước các Plugin để cùng học bài này:
Cài Plugin Trapcode Particular
Cài Plugin Lockdown 1.3.2
Cài Plugin Mocha Pro