HƯỚNG DẪN KỸ XẢO KHAI MỞ CON MẮT THỨ 3 DÙNG AFTER EFFECTS

HƯỚNG DẪN KỸ XẢO KHAI MỞ CON MẮT THỨ 3 DÙNG AFTER EFFECTS

 

DOWNLOAD SCRIPT TRACK MASK TRONG AE: LINK FSHARE

CÁC BẠN TẢI VỀ SAU ĐÓ GIẢI NÉN VÀ COPY VÀO THƯ MỤC: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 20XX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels LÀ DÙNG OK NHA