BÀN VỀ KỸ THUẬT ON SET, GIA CÔNG CHO SHOT KEY PHÔNG XANH