HIỆU ỨNG TẾ BÀO PHÂN TÁCH DÙNG AE KHÔNG PLUGIN. Không cần dùng một Plugin nào trong bài này để làm , điều đó mới thấy bản thân AE vô cùng thú vị

 HIỆU ỨNG TẾ BÀO PHÂN TÁCH DÙNG AE KHÔNG PLUGIN

Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây