Hướng dẫn Element 3D làm logo xoay. Chúng ta hay thấy các chương trình tv hay có logo xuất hiện ngay cuối góc hôm này chúng ta sẽ học tạo ra logo dạng đó.

 Hướng dẫn Element 3D làm logo xoay
Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây