Hướng dẫn tracking 3d ghép vật 3d vào phim dùng element 3d. Bài này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật tracking 3d trong After Effecst và cách tạo animation 3d dùng plugin Element 3d.

 Hướng dẫn tracking 3d ghép vật 3d vào phim dùng element 3d
Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây