Tạo Shockwave bằng particular. Trước đây Videocopilot.net đã giới thiệu cách tạo Shockwave bằng fracta noise hôm nay chúng ta tìm hiểu và làm cách sử dụng Particular nhé

 Tạo Shockwave bằng particular
Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây