Tạo tia sét, sấm sét trong After Effects. Bài này chúng ta học cách tạo ra tia set để làm footage ghép vào trogn các phim khoa học viễn tưởng hoặc quảng cáo nhé.

 Tạo tia sét, sấm sét trong After Effects
 Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Cùng xem KHÓA HỌC AFTER EFFECTS VFX  miễn phí.
Theo dõi tất cả các khóa học hấp dẫn kênh Youtube Unn Thành ở đây
Ôn tập khóa học căn bản ở đây