Import dữ liệu vào After Effects. Trong bài số 2 này chúng ta học cách import các dữ liệu file từ các phần mềm khác vào trong After Effects. như file Photoshop, Ai, Pr...

Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Đây là seri hướng dẫn AE dành cho người mới bắt đầu, mình chia sẻ khóa học video miễn phí này mong muốn những bạn muốn làm kỹ xảo có thể biết và sử dụng thành thạo phần mềm Adobe After effects.

 Theo dõi bài mới nhất của Seri After Effects căn bản

Chọn học tất cả các Khóa Học VFX miễn phí nhanh nhất