Sử dụng layer styles trong PSD cũng như Layer Styles trong AE sẽ được phân tích chi tiết trong video này. ngoài ra các bạn sẽ học cách tạo và lưu một Effects Preset vào thư viện AE như thế nào?

Layer styles trong AE hay trong PSD đều rất quan trọng trong gia công video.
Việc nắm chắc nền tảng sẽ giúp các bạn hiểu sâu và hoàn thành công việc nhanh chóng hơn

Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé
Đây là seri hướng dẫn AE dành cho người mới bắt đầu, mình chia sẻ khóa học video miễn phí này mong muốn những bạn muốn làm kỹ xảo có thể biết và sử dụng thành thạo phần mềm Adobe After effects.
Theo dõi bài mới nhất của Seri After Effects căn bản
Chọn học tất cả các Khóa Học VFX miễn phí nhanh nhất