Sketch Motion trong After Effects. Chào mừng các bạn đến với bài 10 của seri AE căn bản. Trong bài này chúng ta tìm hiểu chứng năng hỗ trợ animation của AE khi sử dụng Workspace animation, hiểu về Sketch Motion, smoother, auto orient...

Nếu thấy ý nghĩa thì click vào quảng cáo ủng hộ duy trì kênh các bạn nhé

Đây là seri hướng dẫn AE dành cho người mới bắt đầu, mình chia sẻ khóa học video miễn phí này mong muốn những bạn muốn làm kỹ xảo có thể biết và sử dụng thành thạo phần mềm Adobe After effects.
Theo dõi bài mới nhất của Seri After Effects căn bản
C
họn học tất cả các Khóa Học VFX miễn phí nhanh nhất