TẢI VỀ MIỄN PHÍ AESCRIPT ADVANCED SELECTION

 TẢI VỀ MIỄN PHÍ AESCRIPT ADVANCED SELECTION


Mở rộng khả năng của After Effects để chọn các Layer. Nó cung cấp một lượng lớn các bộ lọc mà bạn có thể chọn để thu hẹp lựa chọn của mình, như các loại lớp, tùy chọn lớp, chế độ hòa trộn, tìm kiếm theo tên, màu nhãn và hơn thế nữa.
https://aescripts.com/advanced-selection/


TẢI VỀ FSHARE: DOWNLOAD