CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO | HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO | UNN THANH Xin chia sẻ cùng các bạn các hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt được sử dụng trong MV CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO của ca sĩ Lou Hoàng, Đạo Diễn Phan Lên.

 CẢM GIÁC LÚC ẤY SẼ RA SAO | HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO

Ca Sĩ: Lou Hoàng
Đạo Diễn: Phan Lên
Kỹ Xảo: Unn Thanh