Các Pack Transition của Motion Bro gồm : Graphics Pack,Handy Seamless Transitions,Glitch Transitions,Glitch Transitions,Split Handy Transition,300 transitions and elements for After Effects,350 Sound FX for Motion Design,After Effects training

 Full Các Pack Transition của Motion Bro

https://motionbro.net/#presets

 

Graphics Pack

https://www.youtube.com/watch?v=cWj2oHfHGiw 

 

Handy Seamless Transitions v5.3

https://www.youtube.com/watch?v=aqSBt4e36xw

 

Glitch Transitions

https://youtu.be/uFlkJu6i6Pg 

Split Handy Transitions

https://www.youtube.com/watch?v=MESfiYLonAo 

Distortion Zoom Transitions

https://www.youtube.com/watch?v=ENLXWNwV628 

300 transitions and elements for After Effects

https://www.youtube.com/watch?v=-HH2RpdE9TM&feature=youtu.be

 350 Free Sound FX

 https://youtu.be/iWcRa-YW-9M 

After Effects training

https://www.youtube.com/watch?v=n7piyIqiVZg&feature=youtu.be

 

------------------------------- DOWNLOAD LINK ----------------------------

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD 

 

 

*** NOTE

Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, mình vừa đổi sever download file, sever này ko có các quảng cáo pop up khó chịu, download maximum tốc độ cho các bạn dễ tiếp cận. Để download ko gặp vấn đề gì, các bạn làm theo các bước sau :

1 : đăng kí tài khoản miễn phí tại đây : http://bit.ly/2XwKazk

2. Đăng kí nâng cấp tài khoản premium miễn phí tại đây, chỉ khi nào các bạn đã đki tài khoản ở link 1 trên kia : http://bit.ly/2wJddUA.