Bộ mưa này phải là cực kì real , với hơn 15 footage đỉnh . Bonus thêm các Templates, Templates để làm gì thì các bạn Download về và tự tìm hiểu nhé.

 

Vì là định dạng Alpha Channel nên các bạn chỉ viết quăng vào phần mềm các bạn làm là quất thôi.

 

Download Link ở dưới mô tả của cái Link này : https://www.youtube.com/watch?v=hoZ1AJneXeY

PassWord Unnrar nếu có : unnthanh.com