Colorify Wedding LUTs
Bộ LUTs rất đơn giản để sử dụng và chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể thấy kết quả tuyệt vời trên video của mình. Bạn có thể sử dụng bộ LUTs màu này trên các phần mềm hỗ trợ LUT và cube files. 
Tải về nghiên cứu, học tâp: DOWNLOAD

Cảnh báo! Tải xuống tài liệu có bản quyền là bất hợp pháp và tất cả các tệp ở đây chỉ dành cho mục đích học tập, giáo dục. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này cho công việc thương mại, bạn nên mua phiên bản chính hãng. Chúng tôi không sở hữu và bán lại sản phẩm này, chúng tôi lấy sản phẩm này từ một nguồn miễn phí. Các nhà phát triển / người sáng tạo / nhà sản xuất đã thực hiện nó một cách khó khăn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua phiên bản chính hãng.