• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Hướng dẫn Expression hiển thị TỐI ƯU giá trị Slider Control với đơn vị K Trong AFTER EFFECTS
Hướng dẫn Expression hiển thị TỐI ƯU giá trị Slider Control với đơn vị K Trong AFTER EFFECTS
Next Video
Hướng dẫn sử dụng Whisper tạo và dịch phụ đề cho video bằng nhiều ngôn ngữ
Cancel
157 Like
15 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Hướng dẫn Expression hiển thị TỐI ƯU giá trị Slider Control với đơn vị K Trong AFTER EFFECTS
views 15.619K views
28/03/2023
like 157 likes
dislike 15 dislikes
Share
242 videos

Hướng dẫn Expression hiển thị TỐI ƯU giá trị Slider Control với đơn vị K Trong AFTER EFFECTS.
Trong video này, chúng ta sẽ học cách sử dụng Expression trong After Effects để hiển thị giá trị Slider Control dễ dàng hơn với đơn vị K. Chúng ta sẽ giải quyết hai trường hợp: Trường hợp thứ nhất, chúng ta chỉ sử dụng các giá trị 1.0K, 1.1K và 1.2K. Mình sẽ giải thích cách sử dụng Expression để hiển thị các giá trị này và các bước cần thực hiện để áp dụng nó vào dự án After Effects của bạn. Trong trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ mở rộng cách hiển thị giá trị với đơn vị K cho các giá trị dưới 1000 và trên 1000. Mình sẽ hướng dẫn cách làm tròn các giá trị để hiển thị chính xác với đơn vị K và sử dụng Expression để áp dụng nó vào Slider Control của bạn. Sau khi xem video này, bạn sẽ có kiến thức về cách sử dụng Expression trong After Effects để hiển thị giá trị Slider Control với đơn vị K một cách tối ưu và dễ dàng hơn.
Copy đoạn mã về thực hiện:
Mã 1:

a = “” + (effect(1)(1)[0]).toFixed(1) + “K”;
a.replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, “,”);

mã 2 mã mở rộng:

a = effect(“Slider Control”)(“Slider”);

if (a < 1000) {
a = Math.round(a);
} else if (a >= 1000 && a < 1100) {
a = “1K”;
} else if (a >= 1100 && a < 10000) {
a = (a/1000).toFixed(1) + “K”;
} else {
a = Math.round(a);
}

a.toString();

xem thêm các hướng dẫn về Expressions: TẠI ĐÂY

12:31
Prev
Hướng dẫn tạo hiệu ứng cổng dịch chuyển với After Effects và Saber
28/03/2023
Next
Hướng dẫn sử dụng Whisper tạo và dịch phụ đề cho video bằng nhiều ngôn ngữ
28/03/2023
17:56

Leave us a comment