• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Hướng dẫn ghép Rồng từ phông xanh vào video chi tiết
Hướng dẫn ghép Rồng từ phông xanh vào video chi tiết
Next Video
Hướng dẫn kỹ xảo trào lưu tiktok nhảy qua tòa nhà
Cancel
9 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Hướng dẫn ghép Rồng từ phông xanh vào video chi tiết
views 90K views
30/11/2022
like 9 likes
dislike 0 dislike
Share
275 videos

Hướng dẫn ghép Rồng từ phông xanh vào video chi tiết
Trong video hướng dẫn này mình chia sẻ kỹ thuật ghép từ 1 video phông xanh kết hợp với hình ảnh tạo ra video có chiều sâu như làm 3D.

29:53
Prev
Bài 33 cấu trúc expression cơ bản trong after effects p2
30/11/2022
Next
Hướng dẫn kỹ xảo trào lưu tiktok nhảy qua tòa nhà
30/11/2022
19:45

Leave us a comment