• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Hướng dẫn tự tạo Sub tiếng việt cho video bât kì ngôn ngữ nào
Hướng dẫn tự tạo Sub tiếng việt cho video bât kì ngôn ngữ nào
Next Video
Hướng dẫn hiệu ứng mắt Lazer trong phim Eternals
Cancel
841 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Hướng dẫn tự tạo Sub tiếng việt cho video bât kì ngôn ngữ nào
views 13.946K views
14/10/2022
like 841 likes
dislike 0 dislike
Share
260 videos

Hướng dẫn tự tạo Sub tiếng việt cho video bât kì ngôn ngữ nào
Tải về phần mềm: DOWNLOAD

17:50
Prev
Hướng dẫn Cinema 4D Bài 13 tìm hiểu Make Editable, Extrude, Extrude Inner
14/10/2022
Next
Hướng dẫn hiệu ứng mắt Lazer trong phim Eternals
14/10/2022
38:03

There are 2 comments

  1. Hiền

    anh ơi, anh dùng phần mềm gì để mở video ạ, e dùng window media player mà thả sub vào không được

    09/02/2023

Leave us a comment