• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 1 | Tạo Ra Ma Như Thế Nào?
HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 1 | Tạo Ra Ma Như Thế Nào?
Next Video
HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 2 | Gặp Hồn Mẹ Liên Thanh!
Cancel
652 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 1 | Tạo Ra Ma Như Thế Nào?
views 49.071K views
24/09/2022
like 652 likes
dislike 0 dislike
Share
275 videos

HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 1 | Tạo Ra Ma Như Thế Nào?

11:30
Prev
Thế nào là Tracking, khi nào Track 2D khi nào Track 3D và dùng Element 3D, Tracking là gì?
24/09/2022
Next
HUỲNH LẬP – AI CHẾT GIƠ TAY HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO VFX TẬP 2 | Gặp Hồn Mẹ Liên Thanh!
24/09/2022
2:59

Leave us a comment