JAKOB OWENS LUT BUNDLE123 Chia sẻ cùng các bạn bộ LUT Color đẹp này, bạn nào có như cầu tải về nhé.

 JAKOB OWENS LUT BUNDLE123 

DOWNLOAD FULL: LINK

DOWNLOAD PARK:

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6

PART 7

PART 8