TRAPCODE SUITE Là bộ hiệu plugin hiệu ứng rất mạnh mẽ dùng hệ thống hạt để tạo ra các hiệu ứng nước, lửa, khói, tuyết...Cùng tải về và trải nghiệm sự mạnh mẽ của Plugin này nha.

 TẢI VỀ BỘ TRAPCODE SUITE 15

DOWNLOAD PLUG-IN: For After Effects!

                              

 TẢI VỀ LẦN LƯỢT CÁC BẢN PARTICULAR 4,5,6

- Red Giant Trapcode Suite 15.0 x64 Win: DOWNLOAD
- Red Giant Trapcode Suite 16.0 x64 Win: 
DOWNLOAD
- Red Giant Trapcode Suite 17.0 x64 Win: 
DOWNLOAD
- Video hướng dẫn cài: DOWNLOAD

THAM KHẢO CÁC BÀI HƯỚNG DẪN VỀ TRAPCODE SUITE: TẠI ĐÂY