Tải về bộ AE Template: Wave | Broadcast Pack

 


Bạn có thể sử dụng AE Template này cho: Phần Intro, Phần giới thiệu Kênh truyền hình... Tạo video trình chiếu sự kiện, video lịch sử. Trình bày một thương hiệu mới, video giáo dục. Tạo video cho YouTube hoặc Vimeo hoặc trang web lưu trữ phương tiện khác. Nó cũng có thể được sử dụng để trình bày bất kỳ phương tiện truyền thông dịp nào. Bạn có thể tạo video dăng lên trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác và gây ấn tượng với khán giả và khách hàng của bạn.

Wave | Broadcast Pack là một AE Template chất lượng cao, được tổ chức tốt và dễ dàng tùy chỉnh. File này có cấu trúc mô-đun, vì vậy bạn có thể dễ dàng thay đổi thời lượng. Dự án bao gồm một video hướng dẫn, dễ dàng sử dụng với các bạn mới, dễ dàng hoàn thành công việc. Chỉ cần thả hình ảnh hoặc video của bạn, chỉnh sửa văn bản, thêm âm thanh và tận hưởng thành quả!

Link review: XEM

Tải xuống miễn phí AE_Template: FSHARE