Khử noise cho video với Neat Video Pro 5.3.0

Neat Video Pro 5.3.0 là plug-in AE giảm noise video phổ biến, nó có thể loại bỏ hiệu quả nhiễu hạt của hình ảnh và hiệu quả rất đáng chú ý. Plug-in này có công nghệ giảm noise tuyệt vời và hiển thị hiệu quả cao, đã được nhiều người dùng công nhận. Plug-in này cũng hỗ trợ nhiều GPU và CPU hoạt động cùng nhau, với hiệu quả giảm noise và tốc độ xử lý tốt hơn. Nó có thể nhanh chóng xử lý và giảm noise tạo ra trong video, đồng thời hoạt động cũng rất thông minh và thân thiện với người dùng. Hỗ trợ SD, HD, 1080P, 2K, 4K, 8K, màn hình dọc và nhiều độ phân giải video hơn. Plug-in được cung cấp ở đây chỉ hỗ trợ hệ thống Win, không hỗ trợ hệ thống Mac, chỉ hỗ trợ phần mềm AE.

Khả năng tương thích của plugin:

Chỉ hỗ trợ hệ thống Win (Mac OS không được hỗ trợ):

Hỗ trợ AE 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015, CC 2014, CC

Tải về nghiên cứu, học tâp: DOWNLOAD

Cảnh báo! Tải xuống tài liệu có bản quyền là bất hợp pháp và tất cả các tệp ở đây chỉ dành cho mục đích học tập, giáo dục. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này cho công việc thương mại, bạn nên mua phiên bản chính hãng. Chúng tôi không sở hữu và bán lại sản phẩm này, chúng tôi lấy sản phẩm này từ một nguồn miễn phí. Các nhà phát triển / người sáng tạo / nhà sản xuất đã thực hiện nó một cách khó khăn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua phiên bản chính hãng.