Ngày nay, kỹ xảo được ứng dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực phim và quảng cáo. Để góp phần làm rõ ý và phong phú thêm câu chuyện của các đạo diễn. Phim điện ảnh Vu Quy Đại Náo của đạo diễn Lê Thiện Viễn có sử dụng kỹ xảo trong các pha chuyển cảnh, hiệu ứng đánh võ, key xanh ghép nền... Mời các bạn cùng xem HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO PHIM ĐIỆN ẢNH VU QUY ĐẠI NÁO nhé!

 HẬU TRƯỜNG KỸ XẢO PHIM ĐIỆN ẢNH VU QUY ĐẠI NÁO

Nhà sản xuất: LÝ MINH THẮNG
Đạo Diễn: LÊ THIỆN VIỄN
Kỹ Xảo: UNN THÀNH
3D: STORMVN