VfxCentral – Big Vfx Starter Pack – Blockbuster FX pack

Đây là gói hiệu ứng hình ảnh đầu tiên dành riêng cho các nhà làm phim! Không yêu cầu kỹ năng FX. Đây là gói FX nhanh nhất và dễ sử dụng nhất từng được tạo ra. Những hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp này sẽ cho phép bạn dễ dàng tạo ra những vụ nổ lớn, thiên thạch rơi xuống, hiệu ứng sét và nhiều hơn thế nữa! Tất cả các hiệu ứng đều có nền trong suốt.

Tải về nghiên cứu, học tâp: DOWNLOAD

Cảnh báo! Tải xuống tài liệu có bản quyền là bất hợp pháp và tất cả các tệp ở đây chỉ dành cho mục đích học tập, giáo dục. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này cho công việc thương mại, bạn nên mua phiên bản chính hãng. Chúng tôi không sở hữu và bán lại sản phẩm này, chúng tôi lấy sản phẩm này từ một nguồn miễn phí. Các nhà phát triển / người sáng tạo / nhà sản xuất đã thực hiện nó một cách khó khăn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua phiên bản chính hãng.