• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Bài 14 Layer Styles trong AE, Cách tạo và lưu một Effects Preset vào thư viện
Bài 14 Layer Styles trong AE, Cách tạo và lưu một Effects Preset vào thư viện
Next Video
Hướng dẫn tạo tia sét, sấm sét trong After Effects
Cancel
180 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Bài 14 Layer Styles trong AE, Cách tạo và lưu một Effects Preset vào thư viện
views 9.727K views
21/09/2022
like 180 likes
dislike 0 dislike
Share
260 videos

Bài 14 Layer Styles trong AE, Cách tạo và lưu một Effects Preset vào thư viện

12:25
Prev
Dùng bộ VFX Box Videohive hiệu quả nhất
21/09/2022
Next
Hướng dẫn tạo tia sét, sấm sét trong After Effects
21/09/2022
26:40

Leave us a comment