• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Bài 21 tìm hiểu về Text, nguyên lý hoạt động của Text trong After Effects P1
Bài 21 tìm hiểu về Text, nguyên lý hoạt động của Text trong After Effects P1
Next Video
Phân tích vai trò quan trọng Phông Xanh trong kỹ xảo
Cancel
73 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Bài 21 tìm hiểu về Text, nguyên lý hoạt động của Text trong After Effects P1
views 2.885K views
12/10/2022
like 73 likes
dislike 0 dislike
Share
275 videos

Bài 21 tìm hiểu về Text, nguyên lý hoạt động của Text trong After Effects P1

12:51
Prev
Hướng dẫn làm hiệu ứng hậu trường kỹ xảo, vfx behind the scene, vfx breakdown
12/10/2022
Next
Phân tích vai trò quan trọng Phông Xanh trong kỹ xảo
12/10/2022
10:09

Leave us a comment