Hiệu ứng ánh sáng Rays 4K
Bộ hiệu ứng này gồm 15 video ánh sáng Rays với độ phân giải 4K dễ dàng sử dụng cho tất cả các phần mềm chỉnh sửa video và kỹ xảo như Davinci, PR, AE, FN Cut…
Bạn có thể tải về nghiên cứu theo đường link bên dưới.

Hiệu ứng ánh sáng Rays 4K sang đẹp

Tải về nghiên cứu: PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4PART 5 | PART 6 | PART 7

Cảnh báo! Tải xuống tài liệu có bản quyền là bất hợp pháp và tất cả các tệp ở đây chỉ dành cho mục đích học tập, giáo dục. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này cho công việc thương mại, bạn nên mua phiên bản chính hãng. Chúng tôi không sở hữu và bán lại sản phẩm này, chúng tôi lấy sản phẩm này từ một nguồn miễn phí. Các nhà phát triển / người sáng tạo / nhà sản xuất đã thực hiện nó một cách khó khăn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua phiên bản chính hãng.