Hiệu ứng phép thuật VFX 2K là bộ gồm 20 video chúng ta có thể dụng cho các dự án phim về phép thuật, video ngắn Tiktok, thông số kỹ thuật là 24 frame/s, 2-bit ProRes 422
Tải về: DOWNLOAD

hieu ung phep thuat vfx 2k

Cảnh báo! Tải xuống tài liệu có bản quyền là bất hợp pháp và tất cả các tệp ở đây chỉ dành cho mục đích học tập, giáo dục. Nếu bạn muốn sử dụng tệp này cho công việc thương mại, bạn nên mua phiên bản chính hãng. Chúng tôi không sở hữu và bán lại sản phẩm này, chúng tôi lấy sản phẩm này từ một nguồn miễn phí. Các nhà phát triển / người sáng tạo / nhà sản xuất đã thực hiện nó một cách khó khăn. Chúng tôi khuyên bạn nên mua phiên bản chính hãng.