• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Bài 27 tìm hiểu về Layer Shape trong After Effects phần 2
Bài 27 tìm hiểu về Layer Shape trong After Effects phần 2
Next Video
Hướng dẫn hiệu ứng light leaks hoà trộn lung linh video
Cancel
52 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Bài 27 tìm hiểu về Layer Shape trong After Effects phần 2
views 2.987K views
13/10/2022
like 52 likes
dislike 0 dislike
Share
266 videos

Bài 27 tìm hiểu về Layer Shape trong After Effects phần 2

35:36
Prev
Hướng dẫn transition chuyển cảnh lung linh dùng Particular (làm từng bước)
13/10/2022
Next
Hướng dẫn hiệu ứng light leaks hoà trộn lung linh video
13/10/2022
22:56

Leave us a comment