• Home
  • »
  • Videos
  • »
  • Hướng dẫn tách key xanh giữ lại được bóng thật trong After Effects
Hướng dẫn tách key xanh giữ lại được bóng thật trong After Effects
Next Video
Bài 1 tổng quan giới thiệu After Effects
Cancel
114 Like
0 Dislike Please login to vote
Watch Later
Report
Turn Off Light
More
Auto Next
Please login to report!
Hướng dẫn tách key xanh giữ lại được bóng thật trong After Effects
views 5.320K views
19/09/2022
like 114 likes
dislike 0 dislike
Share
275 videos

Hướng dẫn tách key xanh giữ lại được bóng thật trong After Effects

14:56
Prev
Giải đáp thắc mắc VFX số 1: về After Efftects, PR, Cách cài Mocha…
19/09/2022
Next
Bài 1 tổng quan giới thiệu After Effects
19/09/2022
22:47

Leave us a comment